Vrste maski

Maska ljubavi Pokušaj da dobijemo ljubav uz privid da smo i mi puni ljubavi. Osoba postaje, blaga, «njinjava», potčinjena, jadna, b...

Continue reading