POVRATAK SEBI – Novi život Nova Ja

Trenutni status
Nisi upisana
Cijena
Closed
Kreni
This tecaj is currently closed
FavoriteLoadingDodaj u omiljeni sadržaj

Zajedničke školske informacije i resursi za sve godine se nalaze u “tečaju” Novi život Nova JaSvakako ih istražite i koristite.

6 – mjesečni program za žene

Svrha ovog programa je, kroz iskustvenu i teorijsku proradu sljedećih tema, preispitati sebe, odbaciti ono što nije naše, integrirati željeno te dati sebi priliku za izgradnju Nove Ja.

 1. modul – Gdje sam sad u svom razvoju? Ima za mene
  Životni ciklusi, zamke, iluzije, prilike za rast – gdje sam sada?
  Stupovi ženina života
  Asertivnost – kako si dati bez krivnje
  Rad s resursima – ima za mene
 2. modul – Pomirenje mojih unutarnjih aspekata
  Unutarnji aspekti i njihovi odnosi, unutarnji konflikti i razrješenje
  Promatrač, Kritičar, Unutarnje dijete, Saboter
 3. modul – Granice, Ljutnja
  Osvještavanje granica na zreo način. Rad s ljutnjom na zreo način.
 4. modul – Autentičnost
  Ravnoteža duhovnog, svjesnog i nesvjesnog
  Maske moje i tuđe – transformacija maske
 5. modul – Razumijevanje odnosa
  Novi pristup iscjeljenju odnosa – zrele strategije
 6. modul – Utjecaj društva na uloge žene (po dogovoru)
  Upoznavanje skrivenih dinamika, rodne uloge i patrijarhat

Šest radionica Vrijeme za dodir – dodir za mene
Samo praktični rad, resursiranje, unutarnja i vanjska sigurnost

Pet individualnih termina s terapeutkinjom (po 60 minuta rada)

Cjelodnevna radionica u prirodi

Bilježnice Nova Ja

Svaka lekcija predstavlja jedan modul, u njoj se nalaze materijali.

One ne isključuju vaše vlastite bilješke, za to imate tri bilježnice:

Moja bilježnica – za rad na modulima i pripreme zadaća

Dnevnik – za introspekciju i praćenje svojih dnevnih misli, osjećaja, uvida

Hvatačica uvida – mala bilježnica za u torbu – kad vam negdje iznenada dođe uvid, važno ga je odmah zabilježiti, jer on dolazi iz vremena kairosa, raspline se i nestane, ako ga ne “parkirate” na papir.