Konstelacije

Sačuvaj događanje u svom kalendaru:

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com Yahoo

Na prijedlog edukanata, budućih voditelja sistemskih konstelacija koji nalaze moj način vođenja zanimljivim, nastaje ova supervizijska radionica na kojoj ćemo korak po korak, kroz vođenje, analiziranje i diskusiju proraditi specifičnosti mog načina vođenja konstelacija.

Konstelacije poznajem od 2006. godine, a s edukacijom sam počela 2014. godine. Vodim ih punih sedam godina te ih također koristim u terapijskom radu te u školi osobnog razvoja za žene Novi život Nova Ja koje sam autorica i koju vodim. Educirala sam se u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Kome je namijenjena radionica?

Isključivo osobama koje su u tijeku edukacije ili su završile edukaciju za voditelja sistemskih konstelacija. Edukacijom se smatra kontinuirani konstelacijski trening za voditelje od najmanje 100 sati, vođen od respektabilnih edukatora.
Upoznavanje s konstelacijama ili korištenje konstelacija kao metode unutar drugih edukacija se ne smatra konstelacijskim treningom.

Što ćemo raditi?

Radionica je praktična. Vodit ću konstelacije kao inače pa ćemo nakon svake analizirati intervencije i pristup uz objašnjenja i upute kako sam i zašto odabrala taj način.

Vrijeme: nedjelja, 7. svibnja 2023. od 10.00 do 18.30 sati (s pauzom od 13 do 14.30)
Mjesto: Zagreb, Derenčinova 22 (Kvatrić)
Cijena: 119,45 €  / 900 kn
Doplata za vlastitu konstelaciju: 33,18 € / 250 kn (tri mjesta)
Broj mjesta je ograničen. Rezervacija mjesta uplatom akontacije od 50 € / 376,72 kn
Akontacija je bespovratna.

Prijave primamo do 28.4.

Kod prijave obavezno navedite vaš status (iskusni voditelj, voditelj početnik, u edukaciji) te konstelacijsku edukaciju koju polazite/ste završili.

_____
foto: Mario Purišić, Unsplash