PRIJE UPISA

Kao i svake godine do sada, i ove godine pripremamo izmjene koje povećavaju kvalitetu rada, preciznije, jednostavnije i efikasnije ispunjavaju vaše potrebe.

Radionica Moje sigurno mjesto je uvjet za upis u Školicu. Program radionice je blag i efikasan, u život donosi više lakoće i manje stresa. Inače traje 8 susreta kroz dva tjedna no da bi je mogle polaziti žene koje žive izvan Zagreba, ponekad imamo vikend radionicu. Ako ne možete ispuniti taj uvjet prije početka školice, možete ga ispuniti tijekom prve godine.

Preporučujemo da prije upisa dođete na druge radionice, retreate, predavanja, konstelacije i polako se uvedete u ovu vrstu rada.

O upisima

Novost je da su upisi stalno otvoreni, znači da možete već sada krenuti s konzultacijama, neke su buduće studentice već s tim počele.

Upisi u prvu godinu Školice imaju proceduru od šest koraka i traže ponešto vremena pa vam predlažemo da se javite što prije ako želite u miru promisliti i osjetiti je li ova škola za vas. Ovo je intimni rad i ne možete birati samo “glavom”, tj. razumom. Trebate osjetiti je li ovo mjesto dobro mjesto za vas i jesam li ja dobra osoba za vas, imate li povjerenja. To je najvažniji dio upisa.

KORACI

Prvi korak – pošaljite mail namjere polaska u Školicu ili me nazovite.

Drugi korak – dobit ćete dio pisanih materijala za proučavanje 🙂

Treći korak – konzultacije – razgovaramo oko pola sata uživo ili telefonom/Skype-om, What’sApp-om, Viber-om, Facebookom

Četvrti korak – dobivate prijavnicu, ispunjavate je i vraćate

Peti korak – uplaćujete akontaciju

Šesti korak – dobivate drugi dio pisanih materijala, pripremu za početak

Krajnji rok za upise će biti krajem srpnja za sve godine.

Možete odustati u svakom koraku ako osjetite da ipak ne želite.

Važno je da ste sa svojom odlukom za ovaj rad dovoljno mirne. Ne možete biti do kraja mirne, jer je to prirodno, ipak se ne poznajemo, ali je važno da bude dovoljno.

I još jedan korak osiguranja: probni period – ako niste sigurne, probajte Školicu do kraja listopada pa odlučite.

Ostale godine imaju sličnu proceduru upisa. Što kažu polaznice mojih programa?

U školarinu je uračunato:

 • osam jednodnevnih mjesečnih modula (60 sati)
 • sedam termina individualnog rada (7 x 75 minuta)
 • program školskog retreata u Istri (čet-ned) – retreat je radni, intenzivan, nije odmor. – 18 radnih sati
 • tri dana zajedničkih radionica (u Zagrebu i u prirodi) – 17 radnih sati
 • set od tri specijalizirane bilježnice
 • trošak prostora za rad i honorari predavača, asistenata i vanjskih suradnika.
 • Polaznice imaju popuste na većinu izvanškolskih programa te besplatne jednosatne konzultacije prije konstelacija.
  Dostupni smo vam između modula u svako doba.

Iznos školarine u godini 2021/22. za sve navedeno je 10.000 kn i plaća se u deset mjesečnih rata.
Polovica rate za rujan se plaća prilikom prijave (u srpnju).
Školarina plaćena unaprijed i odjednom je niža za 5%.

“Skriveni”, tj. dodatni troškovi:

 • Školski retreat u Istri – program je već uračunat u školarinu, doplaćuje se smještaj i hrana (9 zdravih obroka), a troškove putovanja dijelite ako zajedno putujete automobilima. (sve zajedno cca 1200 kn doplate)
 • Zajednička radionica u prirodi – dijelite troškove putovanja (cca 20 – 50 kn po danu, ukupno dva puta u školskoj godini)
 • NOVO! “Skriveni” trošak za školsku godinu 20121/22. će biti i radionica Moje sigurno mjesto (1300 / 1170 kn) koja je uvjet za upis u školu.

Više informacija saznajte na pojedinačnim stranicama:

Prva godina

Druga godina

Treća i četvrta godina

Veseli me nova godina, nove žene, nove situacije, nova sinergija grupa i cijele škole. I ove godine unaprijeđujemo program i dodajemo novu kvalitetu. Dobro ste došle 🙂

Nadja Skazlić, voditeljica i autorica škole i programa

( nadja@nadja.hr ; 095 199 35 32 )

POŠALJITE PORUKU NAMJERE UPISA U ŠKOLU