Poznato. Ha?
Mnoge žene u svojim vezama nisu prave žene, već igraju ulogu majke. Žale se da imaju jedno dijete više (partnera), kako je djetinjast, neodgovoran i nesamostalan. On je takav, jer može i jer mu treba. I ti si takva, jer ti treba i ne znaš drugačije. Tu ulogu preuzimamo same, ...

Cijeli članak pronađi u Riznici:

Otvori vrata Riznice

Prvi put se trebaš registrirati, a kasnije samo prijaviti da se vrata Riznice otvore.

Otvori vrata Riznice

PITAJ

Pobrini se za sebe

Novi Život - Nova Ja ... za žene koje idu dalje!

PITAJ

Powered by Facebook Comments